Wczytuję dane...
Najczęstsze usterki drukarek

Poniżej lista najczęstszych usterek spotykanych w drukarkach laserowych wraz z możliwymi przyczynami ich powstania :1.Po włożeniu tonera drukarka nie drukuje. Możliwe przyczyny takiego stanu to między innymi:

a) złe podłączenie drukarki - należy sprawdzić połączenie drukarki z komputerem oraz z gniazdem zasilania. Jeśli istnieje taka możliwość to zamienić kable na inne np. od innej działającej drukarki lub nowe i wtedy ponownie sprawdzić czy zaistniały problem nadal występuje.

b) błędnie zainstalowany sterownik drukarki - należy sprawdzić czy sterownik urządzenia jest poprawnie zainstalowany. Szczegółową instrukcję instalacji sterowników do drukarki można odszukać w instrukcji dodawanej do drukarki lub też na stronie producenta urządzenia. Należy w pierwszej kolejności korzystać ze sterowników które są dostarczane wraz z urządzeniem podczas jego zakupu np. na płycie CD.

c) źle zamknięta pokrywa drukarki - sprawdź czy pokrywa drukarki którą zamyka się po włożeniu nowego tonera jest poprawnie zamknięta. Należy też zwrócić uwagę czy urządzenie nie wyświetla żadnych komunikatów o błędzie sygnalizując w ten sposób niedomkniętą pokrywę urządzenia.

d) brak papieru w kasecie – należy sprawdzić czy zasobnik na papier nie jest pusty ewentualnie czy papier jest poprawnie włożony ( w tym celu najlepiej wyjąć cały papier z kasety wyrównać go i ponownie włożyć do zasobnika na papier)

e) nieusunięte elementy zabezpieczające toner w trakcie transportu – większość tonerów posiadam specjalne elementy zabezpieczające które należy zdjąć przed włożeniem toneru do drukarki. Należy sprawdzić czy wszystkie te elementy zostały zdjęte z tonera ( mają one najczęściej kolor pomarańczowy, czerwony lub żółty choć spotykane są też w kolorze kasety drukującej czyli czarnym)

f) zużył się toner do drukarki – należy upewnić się czy toner się nie skończył. W tym celu najlepiej sprawdzić tą informację w menadżerze urządzenia. W celu uzyskania dokładnej informacji w jakiś sposób to zrobić proszę zapoznać się z instrukcją urządzenia.

g) zacięty papier w drukarce - sprawdź czy w drukarce nie zakleszczyła się kartka papieru. W tym celu wyjmij toner z urządzenia i sprawdź czy w środku nie widać zakleszczonej kartki. Ewentualnie otwórz klapę z tyłu drukarki ( jeśli akurat twój model urządzenia taką opcję posiada) i usuń zakleszczoną kartkę. O szczegółach usuwania zaciętych w drukarce kartek możesz dowiedzieć się z instrukcji urządzenia.

h) skończył się moduł bębna w urządzeniu – w niektórych drukarkach oprócz tonera raz na jakiś czas należy też wymienić moduł bębna ( lub też np. moduł transferu, moduł grzewczy, ) Sprawdź wymianę jakiego elementu sygnalizuje drukarka i wymień go na nowy. Jeśli nie potrafisz ustalić o jaki moduł chodzi sprawdź w instrukcji urządzenia lub skontaktuj się z serwisem.

i) drukarka jest zanieczyszczona i wymaga konserwacji – podczas długotrwałej eksploatacji drukarki dostają się do jej wnętrza wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia takie jak kurz, resztki tonera, pyłu z papieru itp. Z czasem mogą one powodować nieprawidłowe działanie urządzenia bo osadzają się zębatkach, sprzęgłach, rolkach, stykach i ścieżkach elektronicznych itp. zakłócając prawidłowe funkcjonowanie tych elementów. W celu rozwiązania powyższego problemu konieczne jest przeprowadzenia okresowej konserwacji urządzenia dzięki której będzie ono mogło poprawnie pracować.

j) awaria urządzenia - wszystkie urządzenia mechaniczne w tym i niestety również drukarki ulegają czasem awariom które spowodowane są bądź to długim okresem eksploatacji danego urządzenia lub też np. czynnikami zewnętrznymi takimi jak przepięcia w sieci elektrycznej . W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest oddanie urządzenia do wyspecjalizowanego serwisu który zdiagnozuje awarię i wyceni koszty jej naprawy.

k) uszkodzony lub nieprawidłowy toner - sprawdź czy po wymianie tonera na inny egzemplarz problemy z wydrukiem nadal występują .Czasami brak możliwości wydruku może być bowiem spowodowany wadliwą kartridżem drukującym który ma np. uszkodzoną elektronikę (tzw. chip ) lub też jest uszkodzony mechanicznie. W takim wypadku blokuje on możliwość drukowania na urządzeniu i w związku z tym należy go oddać do reklamacji.

2.Urządzenie drukuje nieprawidłowo, wydruki są nieczytelne, zabrudzone lub też bardzo blade. Możliwe przyczyny takiej sytuacji to między innymi:

a) urządzenie wymaga przeprowadzenia okresowej konserwacji – do urządzenia drukującego podczas jego pracy dostają się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia takie jak np. kurz, resztki tonera, pyłu papierowego. Z czasem powodują one nieprawidłowe działanie drukarki bo oklejają się na zębatkach, gumowych rolkach, stykach elektronicznych. W celu rozwiązania powyższego problemu konieczne jest przeprowadzenia kompleksowego czyszczenia urządzenia i jego konserwacji dzięki czemu będzie ono mogło ponownie poprawnie pracować.

b) nieprawidłowe przechowywanie kartridża laserowego – tonery laserowe wymagają przechowywania w odpowiednich warunkach ( odpowiednia temperatura powietrza i jego wilgotność) Nie stosowanie się do tych wytycznych które zazwyczaj umieszczane są na opakowaniu zewnętrznym tonera może spowodować, że toner utraci swoje właściwości fizykochemiczne i przez to wydruki wykonywane na takim materiale eksploatacyjnym nie będą zadowalające.

c) nieprawidłowe ustawienie urządzenia - przy wykonywaniu wydruków na nośnikach specjalnych takich jak np. etykiety samoprzylepne, folie przeźroczyste, papier o większej niż standardowa gramatura należy koniecznie zmienić ustawienia drukarki co zapewni odpowiednią jakość druku na określonym materiale. Nie należy drukować na nośnikach których dana drukarka nie obsługuje bo może doprowadzić to do poważnego uszkodzenia urządzenia np. uszkodzenia utrwalania w drukarce. Możliwość wydruku na określonym nośniku specjalnym należy sprawdzić w instrukcji obsługi drukarki.

d) nieusunięte elementy zabezpieczające toner – większość tonerów posiadam specjalne elementy zabezpieczające które należy zdjąć przed włożeniem tonera do urządzenia drukującego. Należy sprawdzić czy wszystkie te elementy zostały zdjęte z tonera ( mają one najczęściej kolor pomarańczowy, czerwony lub żółty choć spotykane są też w kolorze kasety drukującej czyli czarnym) W szczególności należy zwrócić uwagę czy zerwana została plomba ( taka foliowa taśma wychodząca z tonera) która zabezpiecza proszek znajdujący się w kasecie drukującej przed zawilgoceniem.

e) awaria drukarki - wszystkie drukarki mogą również czasem ulec losowej awarii która spowodowana jest np. długim okresem eksploatacji danego urządzenia a przez to zużyciem jego elementów mechanicznych lub też np. czynnikami zewnętrznymi takimi jak wpadnięcie do wnętrza drukarki ciała obcego np. spinacza lub zszywki . W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest oddanie urządzenia do wyspecjalizowanego serwisu który zdiagnozuje awarię i wyceni koszty jej naprawy.

f) wadliwy toner - należy sprawdzić czy po wymianie tonera na inny egzemplarz problemy z wydrukiem nadal występują .Bardzo często nieprawidłowy wydruk może być spowodowany wadliwym kartridżem drukującym który jest uszkodzony mechanicznie lub też jest wyprodukowany z komponentów słabej jakości. W takim wypadku wydruki wykonane na takim wadliwym materiale eksploatacyjnym również nie będą dobrej jakości.3. Wewnątrz urządzenia jest rozsypany proszek. Możliwe przyczyny takiej sytuacji to między innymi:

a) nieprawidłowa instalacja kasety drukującej - czasami w wyniku nieprawidłowej instalacji tonera laserowego może dojść do wysypywania się części proszku z kasety drukującej do wnętrza urządzenia drukującego. Do takiej sytuacji może też dojść w wyniku nieprawidłowego usunięcia zabezpieczeń transportowych z kasety drukującej w szczególności samoprzylepnej plomby zabezpieczającej komorę z tonerem. Należy zawsze przestrzegać zaleceń opisujących prawidłowy montaż tonera w drukarce z fabrycznej instrukcji dodawanej przy zakupie każdego urządzenia drukującego.

b) konstrukcja urządzenia drukującego – w części występujących na rynku urządzeń drukujących resztki proszku z kasety drukującej gromadzą się z specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (zbiornik resztkowy, korytko resztkowe) Gdy w takim urządzeniu wyjmiemy kasetę drukującą często ukaże się nam widok rozsypanego proszku na dnie drukarki. Jest to normalne zjawisko przewidziane przez producenta danego urządzenia i w żaden sposób nie świadczy o jego uszkodzeniu lub awarii.

c) uszkodzony toner laserowy – kartridże laserowe mimo, że są zazwyczaj dobrze zabezpieczone na czas ich transportu ulegają czasami uszkodzeniom mechanicznym co prowadzi do ich rozszczelnienia w czasie pracy w drukarce a w konsekwencji do wysypywania proszku z kasety drukującej do wnętrza drukarki. W takiej sytuacji najlepiej oddać na reklamację wadliwy produkt do jego producenta.

4. Urządzenie podczas pracy wydaje dziwne dźwięki, głośno pracuje. Możliwe przyczyny takiej sytuacji to między innymi:

a) uszkodzony lub nieprawidłowy toner laserowy – kartridże laserowe ulegają czasami uszkodzeniom mechanicznym w czasie transoprtu lub też są wadliwe z powodu błędów w ich produkcji. W takich sytuacjach użycie takiego tonera może objawiać się głośną pracą nasze drukarki lub też całkowitym jej zablokowanie. Możliwa jest też sytuacja w której zakupiony przez nas materiał eksploatacyjny nie jest kompatybilny z naszym urządzeniem (np. ma delikatnie inne zębatki) W takim wypadku zastosowanie takiego materiału również spowodować może duż głośniejszą niż zazwyczaj pracę urzadzenia drukującego. W takich wypadkach należy zawsze jak najszybciej wyłączyć drukarkę bo moze dość do uszkodzenia elementów napędowych w drukarce co wiąże się zazwyczaj z kosztowną naprawą. Po wyjęciu wadliwego produktu należy odeslac go do reklamacji do producenta.

b) bardzo ubrudzone urządzenie wymagające natychmiastowej konserwacji - do urządzenia drukującego podczas jego intensywnej pracy niesustannie wpadają różnego rodzaju zanieczyszczenia takie jak np. kurz, resztki tonera, pyłu papierowego. Z czasem powodują one nieprawidłowe działanie drukarki bo oklejają się na zębatkach, gumowych rolkach, stykach elektronicznych. W celu rozwiązania powyższego problemu konieczne jest przeprowadzenia kompleksowego czyszczenia urządzenia i jego konserwacji dzięki czemu będzie ono mogło ponownie poprawnie pracować. Częstotliwość takiej konserwacji uzależniona jest od otoczenia w którym pracuje dane urządzenie drukujace no i oczywiście od jego miesięcznego obciążenia wydrukami.

c) awaria urządzenia - wszystkie urządzenia mechaniczne w tym i niestety również drukarki ulegają czasem awariom które spowodowane są bądź to długim okresem eksploatacji danego urządzenia lub też np. czynnikami zewnętrznymi takimi jak przepięcia w sieci elektrycznej . W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest oddanie urządzenia do wyspecjalizowanego serwisu który zdiagnozuje awarię i wyceni koszty jej naprawy.